POLÍTICA DE PRIVADESA

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

 

 

www.fincacanestella.com

 

 

 

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent. Cellers ca n'Estella compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus clients, proveïdors i tercers relacionats i usuaris en general, i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com en el que es disposa en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol) i altra normativa aplicable.

 

 

 

Cellers ca n'Estella es compromet en la utilització de les dades de caràcter personal recaptats a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establiment en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre.

 

 

 

Els usuaris poden a tot moment exercitar els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen, sempre que resultés pertinent, dirigint-se per escrit i signat al responsable del tractament i titular dels fitxers on es troben registrats les seves dades de caràcter personal: Cellers ca n'Estella. Masia Ca'n Estella s/n 08635, Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, adjuntat fotocòpia del seu document nacional d'identitat o bé, si escau, el seu passaport.

 

 

 

© Cellers ca n'Estella

 

Tots els Drets Reservats

 

Cellers ca n'Estella